Første overskud

Sportsbyens første sorte tal på bundlinjen

Overskud på knap en halv million kroner

Overskuddet blev på 436.587 kroner i Sportsbyens 2023-regnskab, der netop er blevet offentliggjort. Det er første gang i Sportsbyens 5-årige levetid, at der kan præsenteres sorte tal på bundlinjen. Dermed er det første skridt taget hen imod at genetablere egenkapitalen, der ved udgangen af 2023 var negativ med 8,2 millioner kroner.

Sportsbyen havde en hård start med forsinkelser af byggeriet, corona-nedlukninger og energipriser på himmelflugt. Denne trend er det nu lykkedes at vende, så Sportsbyen kan se fremad, foretage investeringer i driften og fokusere på udvikling til gavn for de mange foreninger og ca. 11.000 medlemmer.

Det lange seje træk

Det har krævet en stor indsats fra både medarbejdere, ledelse og bestyrelse, og det har været nødvendigt at foretage afskedigelser og besparelser i forbindelse med fx reducerede åbningstider og vandtemperaturer samt en sammenlægning af betjeningen i reception og café. Overskuddet skyldes således både mådehold i forhold til udgifterne samt en øget egenomsætning (bl.a. cafédrift, møder, arrangementer og svømmecenter).

Det bliver et langt sejt træk at sikre en langsigtet bæredygtig økonomi, men Sportsbyen er på rette vej. Vi er nu næsten halvvejs i det nye regnskabsår, og her flugter vores tal med budgettet. Ifølge OPP-kontrakten med Holbæk Kommune skal Sportsbyen selv skaffe halvdelen af indtægterne, mens den anden halvdel kommer i form af driftstilskud fra Holbæk Kommune. Dette driftstilskud er desværre reduceret med ca. 1,7 millioner kroner i 2024 pga. en negativ indeksregulering iht. OPP-kontrakten. Det er vi i Sportsbyen selvfølgelig kede af og ærgerlige over, fordi det ikke afspejler virkeligheden med bl.a. øgede udgifter til lønstigninger i de overenskomster, der omfatter vores medarbejdere.

Fremtid med udvikling

Med styr på drift og økonomi tegner der sig en spændende fremtid for Sportsbyen og dens mange brugere. Det sammenholdt med en ny retningsgivende vision udarbejdet i et samarbejde mellem Sportsbyens bestyrelse, Kommunalbestyrelsen og foreningerne gør, at Sportsbyen har et enormt potentiale som innovativt samlingssted. Allerede nu er der behov for en udvidelse på ”Byggefelt D” bag Sportsbyen, fordi flere foreninger mangler faciliteter, og nye foreninger ønsker at være en del af Sportsbyens fællesskab. Holbæk Kommune har påbegyndt et arbejde omkring et kommissorie, der skal belyse, hvilke muligheder, der kan igangsættes. Sportsbyen ser frem til at være en del af det arbejde fremadrettet og glæder sig til at se rapporten, der præsenteres til september.

Sportsbyen har været på en lang rejse og tænker i dag mere kommercielt inden for de rammer, der er til rådighed i et foreningshus. Derfor vil Sportsbyen også i fremtiden bestræbe sig på at aflevere regnskaber, der udviser sorte tal, så udviklingen af Sportsbyen kan fortsætte til gavn for alle.