SUNDHEDS- OG REHABILITERINGSTILBUD

Inspiration

Holbæk Sundhedscenter er en selvstændig enhed beliggende i Sportsbyen.

Her råder Sundhedscentret over 1.600 kvm fordelt på bl.a. fire store træningssale med trænings- og fitnessudstyr, syv mindre individuelle undersøgelsesrum til behandling og samtale, to undervisningslokaler til forebyggelsesindsatser, et træningskøkken, hvor borgerne kan lære at lave mad, særlige rum med fokus på ro til de mest sårbare og hjerneskadede, samt tre samtalelokaler til sundhedsdialog.

Tanken med placeringen i Sportsbyen er, at samspillet mellem aktive og inaktive mennesker skal skabe inspiration og mulighed for at lære af hinanden til gavn for både individet og fællesskabet.

Her bliver borgerne i Sundhedscentret naturligt knyttet til et andet fællesskab. Der sker en overlapning, og de kan fortsætte samme sted – nu blot i Træningscentret eller i foreningslivet.

Sportsligt og socialt fællesskab

Sundhedscentret primære opgave er at tilbyde en række sundheds- og rehabiliteringstilbud til borgere i Holbæk Kommune. Fx til borgere, der er ramt af sygdom, og som ønsker at ændre vaner. Her kan forskellige foreningsaktiviteter være relevante til at styrke både den fysiske og sociale funktionsevne. Der arbejdes også tæt sammen med Træningscentret, som er direkte nabo til Sundhedscentret.

I Holbæk Sportsby er der plads til alle fra genoptræningsborgeren til elitesportsudøveren.

Kontakt

Genoptræning og sundhedsindsatser:

Website: Sundhedscenter

Sundhedscentrets hovednummer:
72 36 76 80

© Holbæk SportsbySundhedscenter (sundhed og rehabilitering)