GENOPTRÆNING OG SUNDHEDSINDSATSER

KORT FORTALT

Holbæk Sundhedscenter er en selvstændig kommunal enhed placeret i tilknytning til Sportsbyen. Sundhedscentret varetager genoptræning efter henvisning fra sygehus eller læge samt forebyggende sundhedsindsatser for borgere med eller i risiko for at udvikle kronisk sygdom eller andre livsstilsudfordringer.

Sundhedscentret råder over 1.600 kvm fordelt på bl.a. fire store træningssale med trænings- og fitnessudstyr, syv mindre individuelle undersøgelsesrum til behandling og samtale, to undervisningslokaler til forebyggelsesindsatser, et træningskøkken, hvor borgerne kan genvinde færdigheder i forbindelse med madlavning. Der er særlige rum med fokus på ro til de mest sårbare borgere samt tre samtalelokaler til sundhedsdialog.

Tanken med placeringen af et Sundhedscenter i tilknytning Sportsbyen er, at samspillet mellem foreningsaktive/idrætsaktive og mennesker med funktionsbegrænsninger skal skabe inspiration og mulighed for at lære af hinanden til gavn for både den enkelte og fællesskabet.

Sportsligt og socialt fællesskab

Sundhedscentret primære opgave er at tilbyde genoptræning efter henvisning fra sygehus eller læge samt at varetage forebyggende sundhedsindsatser for borgere i Holbæk Kommune. Fx borgere, der er ramt af kronisk sygdom, ønske om hjælp til rygestop eller andre livsstilsudfordringer.

Efter endt forløb i Sundhedscentret kan forskellige foreningsaktiviteter være relevante til at styrke og vedligeholde den fysiske og sociale funktionsevne. I Sundhedscentret arbejder vi sammen med lokale foreninger i Holbæk for at bygge bro til foreningslivet for vores borgere. Det betyder, at vi i et sundheds- eller genoptræningsforløb afprøver Sportsbyens faciliteter fx padel tennis, bordtennis, petanque, Sportsbyens træningscenter m.m som inspiration for den enkelte borger til selv at fortsætte i et nyt fællesskab.

I Holbæk Sportsby er der plads til alle fra genoptræningsborgeren til elitesportsudøveren.

Kontakt

Genoptræning og sundhedsindsatser:

Website: Sundhedscenter

Sundhedscentrets hovednummer:
72 36 76 80

© Holbæk SportsbySundhedscenter (sundhed og rehabilitering)