23.000 KVADRATMETER OG 47 HEKTAR

Et af de største idrætsanlæg i Skandinavien – tegnet af Kullegaard A/S

Ideen til Holbæk Sportsby tager form i 2010

Mange af byens idrætsfaciliteter er nedslidte, så Holbæk Byråd stemmer den 26. marts 2015 for at samle nye idrætsfaciliteter ét sted i byen

Første spadestik tages 15. september 2016
Holbæk Sportsby holder rejsegilde den 14. september 2017

Kommunens borgere inviteres til åben Sportsby FOR FØRSTE GANG den 14. april 2018

NÆSTE åben Sportsby med ca. 8.000 besøgende afholdes den 1. september 2018

Cirka 10.000 besøger åben Sportsby lørdag den 23 Februar 2019

Det store 50 m bassin med olympiske mål indeholder ca. 2,6 mio. liter vand og er beliggende på 1. sal

Byggesummen for Holbæk Sportsby andrager 325 mio. kr.

Holbæk Sportsby er en såkaldt OPP-konstruktion (offentligt-privat partnerskab), hvor Holbæk Kommune har fået overdraget det færdige anlæg og så betaler selskabet Holbæk Sportsby A/S for at drive og vedligeholde Sportsbyen og derved stille faciliteterne til rådighed for brugerne.

Hele 32 foreninger har hjemsted i Holbæk Sportsby sammen med Sundhedscentret

TEstimonials