Holbæk Sportsby / Ordensregler

 • Træning må kun finde sted på de baner og i de lokaler, der er anvist. Boldspil er kun tilladt i hallerne. De enkelte haller må kun anvendes til de dertil indrettede formål.
 • Hallernes gulve må under idrætsudøvelse kun betrædes med rent fodtøj, der er beregnet til indendørs brug. Det er forbudt at anvende sko med afsmittende såler på hallernes gulve.
 • Musik I Multihallen må kun spilles efter gensidig aftale mellem trænere/ledere på begge sider af hejsedugen.
 • Anvendelse af harpiks eller lignende skal begrænses til et minimum bl.a. ved afrensning af bolde. Spillere m.fl. skal afrense/afvaske harpiks før øvrige lokaler benyttes.
 • Brug af harpiks, bolde, ketsjere og lignende er forbudt på gange, i omklædningsrum og i opholdszoner.
 • Der må ikke fotograferes og/eller filmes i omklædningsrummene.
 • Flasker, glas og andet service, der kan splintre, må ikke medtages i haller og omklædningsrum.
 • Haller, omklædningsrum, klubzoner med mere skal altid afleveres i samme stand, som de blev modtaget, og skal efter endt brug fremstå renholdte, ryddelige og præsentable.
 • Cykler, skateboards, løbehjul, rulleskøjter m.v. må ikke anvendes og opbevares indendørs i Sportsbyen.
 • Fodboldstøvler er ikke tilladt indendørs i Sportsbyen.
 • Hunde og andre kæledyr er ikke tilladt indendørs i Sportsbyen.
 • Sportsbyen er et røgfrit område, og rygning er strengt forbudt. Der henvises til rygeområde udenfor.
 • Sportscafeen har eneret på salg af mad og drikke. Medbragt mad og drikke må derfor ikke nydes i Sportsbyens cafeområde, men kun i klubzonerne. Undtagelser kræver særlig tilladelse fra Cafeen.
 • Enhver bruger/lejer samt disses publikum skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra personalet i Sportsbyen. Hvis anvisningerne ikke følges, kan personalet uden forudgående varsel forbyde såvel enkeltpersoner som foreninger adgang til Sportsbyen.
 • Papir og affald skal anbringes i de dertil anbragte affaldskurve. Er affaldskurvene fyldte, kontaktes Sportsbyens driftspersonale.
 • Værdigenstande, tøj, klubeffekter med mere opbevares i lokaler eller skabe på eget ansvar.
 • Parkering af biler, knallerter, cykler mv. skal ske på de dertil indrettede pladser. Ulovlig parkering vil medføre anmeldelse.
 • Brugere og lejere er erstatningspligtige efter de almindelige erstatningsretslige regler.
 • Klubledere, trænere og øvrige brugere har pligt til at medvirke til overholdelse af disse ordensregler.
 • I øvrigt opfordres alle til, ved fornuftig brug, at værne om Holbæk Sportsby.