FÆLLESSKAB, SAMARBEJDE, BEVÆGELSE OG SUNDHED

Gennem nye måder at være sammen på sportsligt og socialt skal vi i fællesskab skabe en kultur, hvor læring, inspiration og vedkommenhed er nogle af de centrale kendetegn for Holbæk Sportsby.

I Holbæk Sportsby har vi en vision om at skabe plads til alle – fra genoptræningsborgeren til den professionelle eliteudøver. Hvad enten den enkelte har fokus på det aktive eller mere inaktive, skal samspillet mellem de besøgende skabe mulighed for at lære af hinanden til gavn for individet og for fællesskabet.

Sportsbyens mange aktiviteter skal inspirere til nye og alternative måder at være sammen på – både på et sportsligt og socialt niveau. Derudover skal sammentænkningen af inde og ude samt sundhed og idræt være med til at udfordre eksisterende vaner og traditioner.

Rammerne for alle slags aktiviteter skal være aktuelle både nu og i fremtiden. Vores vision er derfor hele tiden at udvikle og tænke alternativt, så alle besøgende oplever vedkommenhed og lyst til at prøve noget nyt.

BÆREDYGTIGHED / GREEN SPORT FACILITY

Bæredygtighed er et fokusområde i Holbæk Sportsby. Vi arbejder med bæredygtighed inden for tre vigtige områder: klimamæssigt, socialt og økonomisk. Ressourcemæssigt minimerer vi spild (fx råvarer, el og varme), vi affaldssorterer og genanvender mest muligt. Vi tager hensyn til både mennesker (medarbejdere, gæster og samarbejdspartnere) og miljø og har fokus på trivsel, sundhed og en god balance. Bæredygtighed er en naturlig del af vores beslutninger og handlinger med fokus på kompetencer og omstillingsparathed, så vi sikrer både social og økonomisk tryghed.

Sportsbyen forventer at være Green Sport Facility certificeret inden udgangen af september 2023.

CSR

Holbæk Sportsby arbejder primært med Verdensmålene: “Sundhed og trivsel” (3), “Bæredygtig energi” (7), “Ansvarligt forbrug og produktion” (12) samt “Partnerskaber for handling” (17).

Holbæk Sportsby er godkendt som Hjertesikker Zone og medlem af “Solsikkeprogrammet”.

Vil du vide mere om teamet, der hver dag arbejder på at gøre vores vision til virkelighed? Mød vores team lige her.

Logo

Holbæk Sportsbys logo er iøjnefaldende og let genkendeligt med inspiration hentet fra Sportsbyens værdier: fælleskab, samarbejde, bevægelse og sundhed.

Logoet er en unik, organisk figur, der består af fem elementer i de olympiske farver: sort, grøn, blå, gul og rød. Det tager sit afsæt i forbogstaverne “H” (blå, grøn og sort) og “S” (gul og rød) for Holbæk Sportsby, og de fem farver repræsenterer mangfoldigheden i sport for såvel bredde som elite.