Lokale kunstnere

Arbejdet med wayfinding og udsmykning i Sportsbyen er i fuld gang, så det bliver lettere at finde rundt og hyggeligere at være bruger/gæst.

Wayfinding vil indeholde elementer som oversigtskort med farver, hvid skrift, piktogrammer samt sorte pile.

I forbindelse med udsmykningen er der fokus på brugerinddragelse, og der arbejdes på en masterplan, som sikrer ensartethed, enkelthed, fleksibilitet, fællesskab og stolthed. Arbejdet foregår i etaper: 

  1. foyer
  2. fællesområder
  3. gangarealer.

Når arbejdet er tilendebragt, er tanken at udvælge og forsyne en væg med galleriophæng, så lokale billedkunstnere får mulighed for at udstille i en måned ad gangen til glæde for de mange besøgende