Svømmecentret lukker ikke ned i næste sæson

Svømmecentret lukker ikke ned i næste sæson

Det er nu besluttet, at renoveringen af gulvet i Sportsbyens svømmecenter skal starte med et afgrænset prøvefelt for at få mere viden om den rette udbedringsmetode, tidshorisont samt økonomi. Det betyder, at svømmecentret kan forblive åbent i foreningssæsonen fra sommerferien 2023 til sommerferien 2024.

”Det er en rigtig positiv udmelding, som skaber ro for de mange foreninger, skoler og offentlige badegæster, der dagligt benytter Sportsbyens svømmecenter. Det er ingen hemmelighed, at vi har udfordringer med vores svømmegulv. Derfor er det også vigtigt, at vi fortsætter det tætte og positive samarbejde mellem Holbæk Kommune, Fonden samt rådgiverne COWI og Teknologisk Institut. Vores fælles prioritering er kommunikation og afsøgning af muligheder, inden den rigtige beslutning træffes, så vi sikrer en optimal og fremtidssikret løsning mange år frem i tiden”, udtaler Sportsbyens direktør Thomas Nielsen.

Fremtidssikret løsning

Den nuværende udfordring med gulvet er, at topbelægningen skaller, og at faldet på gulvene skal rettes op. Ved at lave et afgrænset prøvefelt i svømmecentret nær 50-meter bassinet i løbet af efteråret 2023 kan der opnås den rette viden i forhold til den endelige udbedring.

Med prøvefeltet kan det afdækkes, om det er teknisk muligt og fordelagtigt i forhold til tidshorisont og økonomi at udbedre resten af svømmecentret gulve i etaper og dermed undgå eller afkorte en lukning. Det bliver også muligt at undersøge slibemetoder til den eksisterende gulvbelægning, underlag til faldopbygning, selvafvanding samt visuel fremtoning af gulvoverfladen.