Komplet bestyrelse

Driftsbestyrelse version 2.0

Fonden Holbæk Sportsbys nye bestyrelse er nu komplet med i alt syv medlemmer og en bred vifte af kompetencer.

Bestyrelsesformand Bruno Lundgård Hansen, som tiltrådte den 1. november 2022, har fået samlet en helstøbt bestyrelse med relevante og forskelligartede kompetencer. Advokat Klaus Rasmussen, som er udpeget af Sparekassen Sjælland-Fyn, har været med i en længere periode, mens direktør Nicolai Winther-Stokholm og direktør Claus Møller kom ind i bestyrelsen i starten af året. Nicolai har stærke idrætspolitiske og økonomiske kompetencer, mens Claus, som er foreningsvalgt, vil have fokus på energioptimering og samarbejder i Sportsbyen.

Stærk enhed

I løbet af februar og marts 2023 er yderligere tre nye medlemmer trådt ind i bestyrelsen. Det gælder Executive Producer Michelle Bager, der med sin stærke journalistiske baggrund vil fokusere på storytelling, presse og kommunikation. Michelle er drevet af at skabe en positiv udvikling og se projekter folde sig ud.

Det andet helt nye medlem er rektor Camilla Wang, som vil bidrage med solid ledelseserfaring, uddannelsesperspektiv og samarbejder på tværs.

Den sidst ankomne er arkitekt Lone Backs, som er udpeget af Holbæk Erhvervsforum. Hun vil have sin naturlige force inden for indretning, arkitektur og bæredygtighed. Lone har flere bestyrelsesposter og er medlem af Holbæk Cykelsport, der har hjemsted i Sportsbyen. Hendes fokus vil være på at skabe en Sportsby med DNA og synlig identitet for foreningerne.

”Jeg ser frem til samarbejdet i bestyrelsen, som nu er færdigdannet og helstøbt med mange kompetencer samlet i en stærk enhed. Forudsætningerne for at gøre en positiv forskel er til stede. Vi er godt klædt på til det fremtidige arbejde med visioner, den daglige drift, samspillet mellem foreningerne og den fortsatte udvikling af Sportsbyen,” udtaler bestyrelsesformand Bruno Lundgård Hansen og fortsætter: ”Sportsbyen er et naturligt samlingssted med nogle fantastiske rammer og idrætsfaciliteter, som også i fremtiden skal være tidssvarende og udvikles, så vores Sportsby dagligt fyldes med tilfredse foreninger og brugere. Det er der, vores fokus vil ligge.”

Der er lagt vægt på diversitet i bestyrelsessammensætningen. Det betyder bl.a., at der både er lokale medlemmer med kendskab til Sportsbyen og medlemmer, der kommer udefra og dermed ser med helt friske øjne på Sportsbyen. Diversiteten sikrer et optimalt match af kompetencer i forhold til de opgaver, som bestyrelsen står overfor.

Udpegningsret

Sportsbyens bestyrelse kan bestå af 5-8 medlemmer, som vælges for en 3-årig periode. Udpegningsret har foruden foreningerne også Holbæk Erhvervsforum og Sparekassen Sjælland-Fyn samt selvfølgelig bestyrelsen. Af vedtægterne fremgår endvidere, at der skal være et bestyrelsesmedlem med OPP-erfaring, og her er det bestyrelsesformanden Bruno Lundgård Hansen, der primært har arbejdet med OPP-kontrakter. Skulle der opstå behov for særlige kompetencer, har bestyrelsen med sine syv medlemmer mulighed for at supplere med et ekstra medlem.

Den samlede bestyrelse er trukket i arbejdstøjet og ser frem til i endnu højere grad at realisere Sportsbyens store potentiale sammen med ledelsen, medarbejderne og foreningerne.