Morten C. Henriksen udtræder af bestyrelsen

Presseinformation

Morten C. Henriksen udtræder af Fondsbestyrelsen i Holbæk Sportsby

Formand for bestyrelsen i Fonden Holbæk Sportsby, Morten C. Henriksen, udtræder af bestyrelsen med virkning fra 1. september 2022.

Morten C. Henriksen har været med hele vejen i forløbet med realiseringen af Holbæk Sportsby. Ved etableringen af Fondens bestyrelse den 6. juli 2016 blev Morten formand, og han har haft denne position igennem hele perioden frem til nu.

Morten C. Henriksen har ydet en meget stor indsats i arbejdet omkring opførelsen af Sportsbyen og efterfølgende også i indkøring og drift i perioden efter åbningen den 30. maj 2019.

Bestyrelsen i Fonden benytter lejligheden til at sige Morten en stor og velfortjent tak for hans indsats. Og tillige tak for et fantastisk godt samarbejde. Som de fleste véd, har der været bump undervejs i forløbet, og her er Morten gået foran, når problemfyldte udfordringer skulle løses.

Entreprenør Morten C. Henriksen udtaler: ”Det er det rigtige tidspunkt, at jeg træder ud af bestyrelsen. Jeg har været i bestyrelsen, siden Fonden blev etableret, og jeg har deltaget aktivt i planlægningen og opførelsen af Holbæk Sportsby, og det har været en stor oplevelse og spændende opgave. Jeg ser med stor tilfredshed på, hvordan Sportsbyen har udviklet sig til det store og nyskabende ”idræts-univers”, vi alle håbede på. Nu skal der nye kræfter til, som kan sætte sig i spidsen for en videreudvikling af Holbæk Sportsby”.

Direktør Carsten Damgaard udtaler: ”Morten har været en af de bærende kræfter hele vejen igennem – før, under og efter byggeriet af Sportsbyen, og det har hele tiden været planen, at Morten skulle frigøres fra den til tider ret store arbejdsbyrde, der har hvilet på hans skuldre i bestyrelsesregi, og fratrædelsen sker derfor helt som ønsket og som aftalt i bestyrelsen”.

Processen med at få sammensat bestyrelsen og herunder udpeget en ny formand for Fonden Holbæk Sportsby er igangsat.

13.07.2022/ Bestyrelsen Fonden Holbæk Sportsby