😊MTB-spor & cross-zone

HolbÌk Kommune er i gang med etablering af MTB-spor og klargøring af cykelcross-zone i Sportsbyen.

Første etape af MTB-sporet er entreprenørdelen, hvor der lÌgges granit pü den østlige del af det ca. 5,3 km lange spor.

I cykelcross-zonen er arbejdet med sandgraven ogsü i gang, mens arbejdet med trappe, ekstra grus til plateauet vest for atletikbanen og sikkerhedshegn rundt om hammerkastbanen forventes pübegyndt i løbet af august. Der arbejdes endvidere pü opstilling af master til belysning.

Anden etape af MTB-sporet er den sjove del, hvor der etableres berms, sving og kassehop. Det sker i forĂĽret 2022, hvor den vestlige del af sporet (ca. 2,3 km) ligeledes forsynes med granit og grus.

Etableringen af sporene er en del af cykelalliancen, som er indgüet i samarbejde med Danmarks Cykle Union. Mület er at skabe endnu bedre rammer og muligheder for cykelsporten i HolbÌk Kommune samt at tiltrÌkke større nationale süvel som internationale løb.