Sportsbyen Holbæk Logo

Regnskabsåret 2020 for Holbæk Sportsby

Året 2020 var også for Holbæk Sportsby præget af konsekvenserne fra Covid-19, hvilket også kan aflæses i årsrapporten for Holbæk Sportsby A/S.

Årsrapporten 2020 for Holbæk Sportsby A/S viser et underskud DKK 3.025.658,-, hvilket ikke er tilfredsstillende, men dog også forventeligt grundet direkte påvirkning af Covid-19, hvor Holbæk Sportsby i lange perioder i 2020 har været lukket for aktiviteter, ligesom en stor del af det øvrige samfund har været nedlukket. Selvom regnskabet viser et underskud ser vi lyst på fremtiden, og det vil ikke påvirke den daglige drift, da likviditeten fortsat er stærk. Da sportsbyen gik i luften var der budgetteret med underskud på driften – dog havde vi ikke forudset at blive ramt af Covid og de store konsekvenser, det har haft for alle også for Holbæk Sportsby.

Holbæk Sportsby nåede inden nedlukningen (Covid-19) i marts 2020 at vise dele af potentialet, hvor vi i weekenden den 6. – 8. marts 2020 var værter for Davis Cup mod Puerto Rico med udsolgte tribuner 800 tilskuere, vi havde i samme weekend DBU DM i Futsal i Multihallen, DGI afholdt crossløb ude med ca. 700 deltagere, og samtidig var der mange badegæster i svømmecentret og flere aktiviteter i Sportsbyens øvrige faciliteter. Den weekend var en god forsmag på, hvad Holbæk Sportsby kan, når vi igen kommer i fulde omdrejninger.

Året 2021 vil også være påvirket af Covid-19 restriktionerne, men med den åbning af samfundet, vi oplever i øjeblikket i Danmark, og som vi håber fortsætter ind i efteråret, har vi en tro på et væsentligt bedre resultat for året 2021. Holbæk Sportsby tilbyder hen over efteråret en række oplevelser og events, ligesom ordretilgang og andre aktiviteter som for eksempel frokostordning til virksomheder, booking af mødepakker giver tro på et godt andet halvår i Holbæk Sportsby. Hvis vi bliver skånet for andre hændelser a la Covid-19 resten af året, er det vores tro og store fokus, at året 2021 vil udvise balance mellem indtægter og udgifter, når vi lukker regnskabsbøgerne for året 2021.

På trods af besværlighederne med Covid-19 oplever vi stor interesse for at videreudvikle Holbæk Sportsby. De to padel foreninger har kæmpe medlemsfremgang, hvilket betyder, at det er besluttet at etablere yderlige to padelbaner – vi har p.t. fire baner – og yderligere to baner skal foreningerne drøfte med Holbæk Kommune umiddelbart efter sommerferien, så foreningernes håb og behov er otte padelbaner i alt. Vi oplever ønsker fra foreninger om etablering af beachbaner, som skal kunne anvendes af alle, også af familier der måske blot besøger Sportsbyen en enkelt weekend. De 34 foreninger med fast base i Holbæk Sportsby har i den seneste måling vist medlemsfremgang samlet set på 599 medlemmer i en tid, hvor DGI og DIF udtaler en medlemstilbagegang i foreningerne på landsplan på omkring 90.000 medlemmer. Flere foreninger henvender sig med ønsker om også at kunne blive en del af fællesskabet og samarbejdet i Holbæk Sportsby.

På sydsiden af stadion er byggeriet af 4.000 m2 erhvervsbygning i fuld gang. En del firmaer viser interesse for at placere deres virksomhed i nærheden af Holbæk Sportsby. Det drejer sig om erhverv inden for behandler- og sundhedssektor og andre liberale erhverv. Sportellet, som p.t. er næsten fuldt booket med de internationale badmintonspillere fra Badminton Europe, taler i øjeblikket om at bygge flere værelser, da efterspørgslen på overnatningsmuligheder i Holbæk Sportsby er stor. Beslutningen om at bygge et sportel mere er dog endnu ikke truffet.

Holbæk Sportsby har et stort potentiale og et stort udviklingspotentiale, som har og vil få endnu mere betydning for hele Holbæk Kommune og hele egnen. Bestyrelsen og jeg, i min egenskab som direktør, ser frem til en forhåbentlig lang og sammenhængende driftsperiode for Holbæk Sportsby i tæt og godt samarbejde med Holbæk Kommune.

 

Bestyrelsen Holbæk Sportsby

Direktør Carsten Damgaard

 

  1. juli 2021