Miljøudmærkelse til Sportsbyen

Miljøudmærkelse til Sportsbyen

Holbæk Sportsby er blevet Green Sport Facility certificeret, og det blev markeret ved en festlig prisoverrækkelse i Sportsbyen med taler af borgmester Lars Qvist, bestyrelsesformand Bruno Lundgård Hansen samt Henrik Høy Caspersen fra Halinspektørforeningen, som står bag GSF-certificeringen.

Green Sport Facility er en selvstændig miljømærkning for idrætsanlæg, der tænker bæredygtigt og gør en indsats for at passe på miljøet i lokalområdet ved også at involvere medarbejdere og brugere i det bæredygtige arbejde. GSF-ordningen, der har eksisteret siden 2004, er en søster-ordning til Green Key, som findes på hoteller, og ordningen følger samme tankegang, principper og kontrolforanstaltninger. For at blive certificeret skal idrætsanlægget leve op til en række obligatoriske kriterier og udarbejde en miljø- og bæredygtighedspolitik, hvor indsatser og resultater løbende kontrolleres.

”Vi er stolte af certificeringen, som er spot on i forhold til Sportsbyens nye vision, der er udarbejdet i samarbejde med politikere og brugere. Certificeringen er samtidig helt i tråd med Holbæk Kommunes vision om at være en grøn kommune. Bæredygtighed er et fokusområde i Sportsbyen, hvor vi arbejder inden for tre vigtige områder: klimamæssig, social og økonomisk bæredygtighed”, udtaler Sportsbyens bestyrelsesformand Bruno Lundgård Hansen.

Grøn postkasse

Ansvaret for miljø- og bæredygtighedsindsatsen er forankret hos Sportsbyens ledelse, men det er fællesskabet og samarbejdet, der løfter indsatsen. Som en vigtig del af miljøindsatsen arbejder Sportsbyen med fire udvalgte Verdensmål: ”Sundhed og trivsel” (3), ”Bæredygtig energi” (7), ”Ansvarligt forbrug og produktion” (12) samt ”Partnerskaber for handling” (17). Det sikrer, at bæredygtighedsindsatsen når hele vejen rundt – ikke blot klimamæssigt, men også socialt og økonomisk.

I 2024 vil fokus være på involvering af både medarbejdere, foreninger og gæster, som alle kan bidrage med både handling og gode idéer, som puttes i en grøn postkasse i Sportsbyens foyer. De bedste forslag præmieres og iværksættes løbende, så der skabes en kultur med ansvarlighed, ejerskab og stolthed.

”Holbæk Sportsby har lagt et dedikeret arbejde i at leve op til en række grønne kriterier, og det er derfor meget velfortjent med GSF-certificeringen. At lave initiativer i bæredygtighedens navn er nemlig den rigtige vej at gå for at løse klimaudfordringer, og det ansvar er Sportsbyen med til at tage på sig. Og så håber jeg, at brugerne tager noget af den grønne adfærd med sig, når de forlader Sports Allé 1” lyder det fra borgmester Lars Qvist.

Den internationalt anerkendte miljøudmærkelse vil ikke kun få indflydelse på Sportsbyens interne kultur. Den vil også få afgørende betydning i forhold til nye samarbejdspartnere og kunder. GSF-certificeringen og det løbende miljøarbejde er med til at mindske klimabelastningen og driftsomkostningerne og samtidig fremtidssikre Sportsbyen.