2021 årsrapport – Holbæk Sportsby

Presseinformation

2021 årsrapport viser økonomisk fremgang i Holbæk Sportsby A/S
Stigende energipriser m.v. vil i 2022 belaste økonomien væsentligt

Holbæk Sportsby kunne den 30. maj 2022 fejre tre års fødselsdag med både fremgang i antal foreninger og antal foreningsmedlemmer på trods corona perioder med nedlukninger.

Årsrapporten for 2021, der netop er offentliggjort, udviser et underskud på kr. 578.000, hvilket er en væsentligt forbedring i forhold til 2020, hvor underskuddet var kr. 3 mio.

Direktør Carsten Damgaard udtaler: ”Et underskud er ikke tilfredsstillende, men 2021 resultatet viser, at Sportsbyen er på rette vej. Vi skal også have med, at 2021 igen var et udfordrende år på grund af corona. Sportsbyen har som så mange andre oplevet tilbageholdenhed med arrangementer og aflysninger, hvilket har påvirket økonomien”.

Herudover har antallet af betalende gæster i svømmehallen ikke levet op til forventningerne. Vi véd, at det samme er gældende også for andre svømmehaller i Danmark – helt sikkert som en konsekvens af Covid.

Carsten Damgaard fortsætter: ”Der skal lyde stor ros til medarbejderne i Sportsbyen. Alle arbejder hårdt og dedikeret hver eneste dag, så vores mange gæster kan få en så god oplevelse som muligt”

Medlemsfremgang
Siden åbningen af Holbæk Sportsby den 30. maj 2019 er antal foreninger med base i Sportsbyen vokset med ca. 28%. I dag har 36 foreninger base i Holbæk Sportsby, og der kommer løbende ønsker fra andre foreninger om at blive en del af fællesskabet og samarbejdet i Sportsbyen. Udfordringen her er, at stort set alle tider i faciliteterne er booket ud. Ud over vækst i antal foreninger oplever foreningerne tilsammen en markant vækst i antal medlemmer. I en periode, hvor DIF og DGI på landsplan har oplevet markant nedgang på ca. 90.000 foreningsmedlemmer, præsterer foreningerne i Sportsbyen samlet set en flot stigning. Holbæk Sportsby er for alvor ved at udfolde sit potentiale til glæde for borgerne og idrætslivet i Holbæk Kommune.

Mørke skyer truer
2022 byder på betydelige driftsøkonomiske udfordringer i Sportsbyen, som i samfundet generelt. De stigende priser på forsyning får meget stor negativ betydning for den daglige økonomi i Holbæk Sportsby. Hvis det nuværende prisniveau på el fortsætter året ud, vil Sportsbyen have en ekstra omkostning til el på ca. kr. 2,4 mio sammenlignet med 2021, svarende til en prisstigning på 111%. Som et andet eksempel kan nævnes udgifterne til gødning, der anvendes til vedligeholdelse og forbedring af fodboldboldbanerne – her er 2022 priser dobbelt op i forhold til 2021.

Når det kommer til varmeforsyning, er Sportsbyen bedre stillet sammenlignet med prisudviklingen på elforsyningen, da Holbæk Sportsby opvarmes ved flis. Økonomisk set er den løsning væsentlig bedre, som det ser ud p.t. Havde tilfældet været, at Sportsbyen skulle opvarmes med gas, ville denne forsyning også have betydet en væsentlig omkostningsstigning.

Dyrere at drifte og vedligeholde
Carsten Damgaard: ”Flere foreninger og foreningernes succes med flere medlemmer, hvilket er særdeles positivt, slider selvfølgelig også ekstra på faciliteterne med efterfølgende større behov for økonomi til drift og vedligeholdelse. Det er vigtigt, at vi sammen finder løsninger på problematikken med prisstigningerne på bl.a. el, og så håber jeg, at vi alle er igennem Covid-19 restriktioner i form af nedlukninger, så Sportsbyen også har mulighed for en længere og uafbrudt driftsperiode”.

14.07.2022/ Direktør Carsten Damgaard tlf. 2271 2017