Rambøll 2. del

Holbæk Sportsby genererer værdi til Holbæk Kommune.

For ganske nylig blev en uvildig rapport fra det internationale konsulenthus Rambøll offentliggjort. Det er en omfattende rapport under overskriften: ”Værdien af Holbæk Sportsby”. Rapporten beskriver fire hovedområder.

I sidste uge skrev jeg om de to første af følgende fire punkter:

  1. Lokal værdi i anlægsfasen
  2. Lokal værdi i driftsfasen
  3. Driftsmæssig betydning for lokalområdet i Holbæk
  4. OPP-finansieringen vs traditionel totalentreprise

Holbæk Sportsby åbnede den 30. maj 2019 med den officielle indvielse den 21. juni 2019. I forhold til punkt 3 ”Driftsmæssig betydning for lokalområdet i Holbæk” fremgår det af Rambøll rapporten, at områderne hvor de ”gamle” faciliteter lå, genererer salg for kr. 166 mio til Holbæk Kommune. Det handler om salget af Holbæk Have – som er på plads – og evt. kommende salg af bl.a området for den gamle svømmehal og badmintonhallen. Hertil kan komme salg af byggefelter omkring Holbæk Sportsby.

Holbæk Kommune fik i 2012 udarbejdet en rapport om vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på de daværende idrætsfaciliteter i Holbæk By – de idrætsfaciliteter, der skulle nedlægges ved etableringen af Holbæk Sportsby. Konklusionen på denne analyse blev, at efterslæbet på vedligehold var kr. 88 mio – opgjort i 2012 priser. Penge som naturligvis ikke blev brugt med beslutningen om Holbæk Sportsby.

Rambøll rapporten siger også, at etableringen af Holbæk Sportsby har medført en kommunal besparelse vedr. drift & vedligeholdelse af idrætsfaciliteter i Holbæk på ca. kr. 1,6 mio.

Endelige viser Rambøll rapporten (punkt 4), at anlæg af Holbæk Sportsby ved brug af OPP finansiering – Offentlig-Privat Partnerskab – resulterer i en estimeret besparelse på kr. 60 mio sammenlignet med en traditionel finansiering – altså sparede omkostninger i forbindelse med etableringen af Sportsbyen.

Rambøll Rapporten kan læses ved at klikke her: https://holbaeksportsby.dk/wp-content/uploads/2021/11/HSB-Ramboell.pdf

 

På side 2 i selve rapporten fremgår det, at Sparekassen Sjælland-Fyn har bedt Rambøll om at udarbejde denne uvildige rapport.

Det fremtidige potentiale i Holbæk Sportsby er kæmpe stort. Sportsbyens fire nøgleværdier bliver udlevet hver eneste dag: Fællesskab – Samarbejde – Bevægelse – Sundhed. Foreningerne i Holbæk Sportsby præsterer samlet set flot vækst i antal medlemmer, og en del af denne medlemsvækst udgøres af borgere, der slutter deres genoptræning i Holbæk Kommunes Sundheds- og Genoptræningscenter, som også hører til i Holbæk Sportsby. Det var en klog politisk beslutning at etablere Sundhedscentret i Holbæk Sportsby, hvor en del borgere, efter genoptræning, fortsætter bevægelse og socialt samvær i Sportsbyen.

 

Vi kan alle en hel del alene, men når vi i fællesskab arbejder sammen, kan vi MEGET mere.

 

Carsten Damgaard

Direktør Holbæk Sportsby