En vigtig milepæl for Holbæk Sportsby

I dag har Holbæk Kommune givet en myndighedsgodkendt midlertidig ibrugtagningstilladelse til Sportsbyen. Det betyder dog ikke, at Holbæk Kommune åbner Sportsbyen for foreninger og offentligheden. Den midlertidige ibrugtagningstilladelse er udtryk for, at sikkerheden og tilgængeligheden er på plads i Holbæk Sportsby. Det er med andre ord sikkert at færdes i Sportsbyen, fordi brandsikkerhed og adgangsveje er færdiggjort. Der arbejdes dog fortsat på færdiggørelse af elarbejdet og CTS styringen.

Den midlertidige ibrugtagningstilladelse gælder ikke Sundhedscentret, da det fortsat er kategoriseret som en byggeplads og dermed ikke har et tilfredsstillende sikkerhedsniveau.

Sportsbyen afventer nu analyserapporter for bassinerne i svømmecentret, der dokumenterer vandkvaliteten i henhold til “Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg”.

HOLBÆK SPORTSBY ER ENDNU IKKE ÅBNET, men den midlertidige ibrugtagningstilladelse er et vigtigt skridt i retning af en færdig Sportsby.